About : Craft memorial

posted on 06 Oct 2011 13:06 by craftmemorial in About

Craft memorial แปลตรงตัวเลยก็คงแปลว่า ที่ระลึกถึงงานฝีมือ 

Blog นี้ถูจัดทำเพื่อนำเสนอผลงาน งานฝืมือ เเละ การ Remake Fashion 

Remake Fashion   เป็น แฟชั่นที่สร้างจากเสื้อผ้าเก่า ของใช้เก่าา ที่คุณนั้นไม่ให้ค่าของมันเเล้ว

มาเปลี่ยนแปลงมัน ดัดแปลงมัน ให้สามารถใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเเน่นอนว่ามันจะมีตัวเดียวในโลก

เรา จะมานำเสนอการ Remake พวกมันให้ดูสวยงามขึ้นอีกครั้ง เเละสามารถใช้งานได้อีกครั้ง

การ Remeke เสื้อผ้านั้นเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวคุณเอง ตัวผมมีหน้าที่เเค่

นำเสนอวิธีการ Remake ให้เเค่นั้นเองส่วนตัวคุณนั้น มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือ [การลงมือทำมัน] edit @ 8 Oct 2011 19:14:14 by Yu : >>